Hvilken slags kirke er Citykirken?

Citykirken er en uafhængig frikirke.

En frikirke forholder sig til en folkekirke lidt som en friskole forholder sig til en folkeskole, i bund og grund samme formålsparagraf (se hvad vil vi?), men ikke knyttet til staten hverken økonomisk eller ledelsesmæssigt. Som frikirke er vi selvfinansierende og typisk er gudstjenester i en frikirke mere "frie" i forhold til den liturgi og stil man måske er vant til fra folkekirken.

Citykirken er opstået som en sammenlægning af kirker fra Apostolsk Kirke og fra Pinsekirken (se historie) og derfor har vi vores rødder i og særlige relationer til disse to kirkesamfund. Derudover er det vores ønske at både samarbejde med og have gode relationer til alle kristne kirker.

Præsterne i Citykirken er tilknyttet enten Apostolsk Kirkes tjenestefælleskab eller Frikirkeleder.dk. Kirken har også tilknyttet en supervisor fra disse to kirkesamfund, for øjeblikket Jacob Viftrup og Tonny Jacobsen.

Citykirken er også medlem af Frikirkenet, som er en paraplyorganisation for omkring 100 frikirker og organisationer. Frikirkenet udgiver også bladet domino og en af Citykirken præster, Johnny Hansen er for tiden ansvarshavende redaktør for dette.

De to ovennævnte kirkesamfund driver også følgende høj- og efterskoler som vi gerne anbefaler:

 

DA EN

Log in or create an account

DA EN