Frikirken i Grønland kaldes til daglig INO, forkortelsen for Inuunerup Nutaap Oqaluffia. Nyt livs kirke. INO har menigheder i en lang række byer og bygder på Grønlands vestkyst. Gud gøre store ting i Grønland. Nye bliver frelst og døbt hver måned. Familier tager imod Jesus som deres frelser. Det gør en forskel i hele samfundet. Citykirken støtter INO med økonomi og forbøn.

Menigheden i Nuuk er den største - nu med flere end 100 medlemmer og nye kommer til hver måned. John Østergaard Nielsen er præst i menigheden. Han er også sekretær for den samlede frikirke INO i Grønland. John er gift med Ulla, som er afdelingssygeplejerske på SANA, sygehuset i Nuuk. De har boet i Nuuk i mere end 20 år. Det er kontinuitet og stabilitet. Og det er Guds velsignelse til landet længst mod nord.

DA EN

Log in or create an account

DA EN