Sidste nyt fra Sri Lanka (fra www.apiaid.dk)

Leder på projektuddannelse i Danmark

Som en af resultaterne af partnerskabskonferencen i Sri Lanka i august 2009, har NLHOH, New Life Hand Of Help sendt deres fremtidige leder på et 3 måneders projektuddannelse i Danmark. Den 19. september 2010 kom Stephan Rajapakse til Danmark for at deltage på et kursus på Diakonhøjskolen i Skåde ved Århus.

Stephan har lavet en kort præsentation af arbejdet i Sri Lanka, som kan ses her. Videoen indeholder også en hilsen fra organisationens leder gennem de sidste knap 30 år, Sanna Rajapakse, der har gennemgået en alvorlig sygdomperiode, men er nu tilbage igen på arbejde.

På kurset på Diakonhøjskolen er der repræsentanter fra 13 lande lige fra Kina, Indonesien, Sri Lanka og Indien til Ghana og andre lande i Afrika - til europæiske lande som Rumænien og Ungarn. Det er repræsentanter fra lande som ApiAid satser på.

Da informationen om dette kursus kom frem til vores genbrugsbutik Smukt & Brugts kundskab, besluttede vi at invitere hele holdet til en sammenkomst i Smukt & Brugt den 31. september 2010.

ApiAid fik der anledning til at fortælle om organisationens arbejde, hvilket blev til stor inspiration for eleverne - noget de kunne tage med sig hjem til de lokale menigheder.

At eleverner fik lov til at forsyne sig med det de havde brug for her og nu til en favorabel pris, gjorde ikke aftenen ringere for dem. Som en sagde: "Vi gik catwalk da vi kom hjem til kollegiet af bare begejstring".

Vi ser fortsat frem til hvad Stephans besøg vil medføre. ApiAid vil fortsat orientere herom.

 

Kraftig monsumregn giver oversvømmelse

Den 24. maj 2010 kulminerede en usædvanlig kraftig og langvarig monsumregn - med mere end 150 mm regn på få timer - med at landet igen blev hærget af en katastrofe.

ApiAid har via IAS søgt DMCDD om akut hjælp og 4. juni fik vi bevilget 250.000.

Rapporter fra Sri Lanka beretter om, at mere end 30.000 familier er blevet ramt af katastrofen hvoraf er mindst 4 døde umiddelbart som følge af oversvømmelser.

"I hovedstaden blev 80 % af gaderne oversvømmet med op til 1,2 meter vand", fortæller Pradeep Kodippily fra Sri Lankas Disaster Manageent Center.

Nødhjælpen er nu primo august 2010 afsluttet, og aldrig før har vi gennen vor samarbejdspartner NLHOH kunnet yde så effektiv og hurtig hjælp. Afrapporteringen til DMCDD er indsendt og vi har indnu engang fået dokumteret, at vi er en seriøse og effektive samarbejdspartne.

 

Bibliotek ti Ratnapurra

Sidst i august 2009 blev biblioteket ved skolen i Ratnapurra indviet. ApiAid har finansieret opførelsen af dette bibliotek og ved indvielsen heraf, gav Frede Rasmussen og Peter Jenen som repræsentanter fra ApiAid tilsagn om, at ApiAid ville hjælpe med bøger til biblioteket.

Skolen fik i 2004 i forbindelse med jorskredet i Ratnapurra, sponsoreret en brønd af ApiAid og siden har vi støtte til skolen i det omfang, vi har formået.

 

Befolkningen lider under borgerkrige

I samarbejde med IAS har vi en landsdækkende indsamling til fordel for borgerkrigens ofre i Sri Lanka. Som det er bekendt, er krigen mellem løsrivelsesbevægelsen "tigerne" og regeringshæren slut. Borgerkrigen har medført, at flere hundrede tusinder famliier har mistet deres hjem og selv flere måneder efter krigens afslutning, er 200.000 mennesker stadig i flygtningelejre. Situationen er ret kaotisk for disse mennesker men det er vores ønske at være dèr med nødhjælp via vor samarbejdspartner New Life Hand of Help, når det er muligt. Vi har nødhjælpsarbejde i det nordlige Sri Lanka i områder, hvor andre nødhjælpsorganisationer ikke er engageret.

Vi opfordre derfor alle om at hjælpe os og sende en gave til dette formål, enten ved at sætte beløbet ind på vor bankkonto eller sende beløbet til Pinsekirken i Århus mærke Sri Lanka. Hvis du oplyser navn og cpr.nr. så vil beløbet blive indberettet til SKAT og du får fradrag herfor efter de gældene regler for § 8A gaver.

 

Partnerskabskonference

I august 2009 har ApiAid, IAS og New Life Hand og Help (NLHOH) afholdt en partnerskabskonference i Colombo med tilskud fra DMCDD (Danida).

På denne konference blev der aftalt en mere langsigtet plan for hvordan vi fra dansk side bedst kan hjælpe Sri Lanka på fode igen efter den mere end 25 år lange borgerkrig. Vi har diskuteret alternative udviklingsprojekter, som vil medføre, at bl.a. ofre efter tsunamien og borgerkrigen kan lære et erhver, så de fremover kan brødføde sig selv.

Se ApiAids video fra konferencen herhttp://www.youtube.com/watch?v=jmDDZyEW-pA

og New Life Hand og Helps præsentation af sig selv herhttp://www.youtube.com/watch?v=-hSF7FNEHZw

 

New Life Village

ApiAid deltager aktivt i vor samarbejdspartners projekt, New Life Village i Trinco i det nordøstlige Sri Lanka. Projektet er en del af den hjælp, som blev iværksat i Sri Lanka efter tsunamien i 2004. Allerede året efter kunne vi bidrage med midler til køb af grunde, så der kan opføres 24 huse ud over bygning til serviceydelser og fællesaktiviteter.

I december 2007 er de sanitære forhold som vand og toilet blevet etableret og de første 8 huse er bygget. Byggeriet er blevt forsinket dels på grund af de tamilske tigers oprør, dels af mangel af sponsorer.

Der arbejdes med etablering af en sundhedsklinik i fællesområdet, hvor ikke kun New Life Villages indbyggere, men hele områdets befolkning kan henvende sig for akut hjælp og andre sundhedsmæssige anliggender. Kliniken påregnes at skulle være udgangspunkt for de mobile klinikker, som Hand og Help er i besiddelse af og som vil kunne operere i de områder i de nordlige Sri Lanka, hvor anden hjælp kun vanskeligt kan nå frem på grund af krigshandlingerne.

 

Sri Lanka

Der bor knap 20 million indbygger på øen, som er en halv gang større end Danmark. 80 % af befolkningen bor på en tredjedel af øen. Resten af øen er ubeboelig på grund af bjerge og ufremkommelig jungle. Så befolkningstætheden er enorm. Dertil kommer fattigdommen og naturkatastrofer.

Øen har været hærget af borgerkrig indtil 11. september 2001. Da standsede de fleste uroligheder, men udviklingen er sat årtier tilbage, så en månedsløn er det vi kan få i dagpenge som deltidsforsikret pr. dag.

EU har imidlertid i 2006 sat oprørsgruppen de tamilske tigere på listen over terrorister. Det har gjort, at kampene igen er blusset op, dels fordi de tamilske tigere føler sig helt svigtet af omverdenen, dels fordi
regeringshæren er af den opfattelse, at den frit kan gøre hvad den vil, fordi den bekæmper en international terrororganisation.

ApiAid har valgt at hjælpe Sri Lanka, hvor vi har forskellige projekter kørende.

 

Jordskred som følge af klimaforandring

Normalt holder monsumregnen op midt i november, men i 2006 fortsatte den en måned længere. Det er helt unormalt og har antagelig noget med de globale klimaforandringer at gøre. Den kraftige regn betød, at store mængder mudder rev sig løs i området omkring Nevea Aylia. Vi blev kontaktet og bedt om hjælp og et mindre hjælpeprogram blev etableret med genhusning af de hjemløse.Boligprojekt i Trinco

ApiAid tager aktivt del i genhusnings projektet New Life Village i den nordøstlige by Trinco i Sri Lanka. Da Tzunamien indtraf i 2004 mistede mange familier deres hjem. Vor samarbejdspartner i Sri Lanka har i løbet af 2006 stablet et projekt op med 20 huse, som stilles til rådighed for familier fra alle politiske og religiøse tilhørsforhold. Når familierne har anvendt husene i to år, kan det blive deres ejendom.Oversvømmelser i Colombo

I efteråret 2005 gik det galt igen med kraftig regnvejr, som også gik ud over Colombo. Vi kunne igen hente hjælp hos Danida, som bevilgede os i alt 200 tus. Kr., hvor halvdelen blev bevilget til akut hjælp og den anden halvdel til projekter med henblik på at forbedre levevilkårene på længere sigt. Den første del bestod således af mad, tøj og midlertidig genhusning.
Som eksempel på den anden face kan nævnes etablering af skole for børn og kvinder af fattige fiskere i området, hvor børnene og de unge kunne få et grundkursus i anvendelse af EDB, officepakken og kvinderne et sykursus. Vi besøgte et af disse projekter i december 2006.

Office

Flodbølgen julen 2004

ApiAid søgte lige efter Tsunami flodbølgen Dansk Missionsråd om 200.000 kr. til hjælp til flodbølgens ofre via IAS. Hjælpen blev formidlet gennem vores samarbejdspartner New Life Churchs nødhjælpsorganisation Hand Of Help i Sri Lanka.

Ødelæggelserne var store og behovet for hjælp var påkrævet. Gennem IAS søgte vi Danida om hjælp til rensning af brønde og fik 1 mill. kr. Vi indgik samarbejde med den svenske søsterorganisation som modtog 600 tus. svenske kroner til samme projekt. Med disse penge kunne vi i foråret 2005 rense over 1.000 brønde og grave mere end 200 nye.
Vi havde i december 2006 igen medlemmer af ApiAid i Sri Lanka og mange steder er der fortsat behov for hjælp. Området, hvor den meget omtalte tog blev afsporet, er slet ikke genopbygget endnu.

 

DA EN

Log in or create an account

DA EN