What we want

We believe that our task as Christians and as a church first and foremost is to be the center of God's love. God loves unconditionally.

We want to spread God's love for us and we have coined four areas that we think are important to keep in mind:

God: Our spirituality. God of the universe wants a relationship with all of us, a life-changing relationship that will be the center of everything we do.

Me: Our personal growth. Every living creature grows and every part of our lives should be a continuous personal development. God has a dream for each individual's life and He has given us skills, talents, experiences, etc. to be used in realizing that dream and in our daily walk to become people who increasingly reflect the ideal that Jesus has given us.

Church relations: The church is a unique union of people who have met God and thus have become a kind of family with a dimension that other fellowships are missing. Here you find a life-transforming power from God that enables us to stand together in both happiness and pain.

You: The whole world. The message that God communicated through Jesus Christ is the best news in the world and it is worth sharing with all people. As Christians and as a church, we believe that we must share with others what God has done for us and in us. We attempt to do so with words, love in action and by believing in God's supernatural intervention.


We believe in the Apostolic or Apostles' Creed:

I believe in God, the Father Almighty, Creator of Heaven and Earth,

I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried; He descended to Hell. The third day, He rose again from the dead. He ascended to Heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead.

I believe in the Holy Spirit, the holy catholic* church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen

*that is, the true Christian church of all times and all places.

for Jesus
fordi vi tror på Ham! Jesus er årsag til kirkens eksistens i første omgang og Han er stadig den, der bygger og leder den. Han viste og viser os, hvem Gud er og hvad Gud vil, og vi ønsker at fortsætte det, Han begyndte - i samme ånd og kraft.
for respekt
fordi alle fortjener det! Vi ved, at ethvert menneske har uendelig værdi, er villet og skabt unikt af Gud og i Hans billede. Vi tror, vi kun kan modtage fra hinanden, når vi respekterer hinandens positioner og roller.
for potentiale
fordi du kan! Vi tror på, at der i ethvert menneske er et enormt potentiale, som vi gerne vil anerkende, kalde frem og give gode vækstbetingelser og rum. Vi vil gerne fremme vækst og udvikling og se muligheder i stedet for begrænsninger. Din drøm kan sammen med andres blive vores drøm.
for forskellighed
fordi vi ikke er ens! Vi er en multi-kirke med mange generationer, etniciteter og socialklasser. Vi ser forskellighed som en styrke både til at møde alle slags mennesker og for bedre at kunne afspejle Guds mangfoldighed.
for hverdagen
fordi livet har flest af dem! Vi vil gerne være kirke 24/7. Der hvor vi hver især bor, arbejder og færdes. Det kristne liv skal leves ud i samspillet med alle de mennesker, vi møder. Gudstjenester er ikke kirke, men der hvor hverdagslivet mødes, opmuntres og fejres.
for generøsitet
fordi vi ligner Gud mest, når vi giver! Vi ønsker at være generøse med vores liv, tid, ressourcer og alt andet, vi i første omgang jo har fået givet af Gud. Vi håber at blive kristne, der er kendt for ikke at være selvtilstrækkelige.
for kvalitet
fordi vi er skabt til det! Vi ønsker at gøre vores bedste med det, vi har og vil gerne, at alt, vi har og gør, afspejler vores fuldkomne Far i himlen.
for enhed
fordi der kun er én kirke! Uanset antallet af kirker og kirkesamfund har Gud kun én kirke på jord og kun ét hold børn. Derfor vil vi gøre vores til at fremme enhed, samarbejde og sunde relationer både i og uden for kirken. Det kristne budskab handler om fred og vi ønsker at være kendt som fredsstiftere.
for verden
fordi vi elsker verden! Gud sendte sin søn for at redde verden - fordi Han elskede den. Vi ønsker på alle tænkelige måder at elske mennesker, både i og uden for kirken, i vores by og i vores land. Vi ønsker at være kirke også for dem, som endnu ikke kommer i kirke og at gøre en forskel både lokalt og globalt.
for autenticitet

Fordi sandheden sætter fri. Vi ønsker at være mennesker og en kirke der er transparente. Med ærlighed, oprigtighed og ægthed i vores forhold til Gud, overfor os selv og i vores indbyrdes relationer. Vær dig selv... alt andet er for kompliceret.

for fremtiden
fordi den er lys! Vi tror, at Gud har en løsning på de udfordringer, det samfund, vi lever i, har, og vi tror, at kirken skal være en aktiv medspiller i den. Vi ønsker at bygge kirke for fremtiden, blandt andet med stort fokus på vore børn og unge. Vi vil tænke langsigtet og altid gøre alt for at nå den kultur og tid, vi lever i.
for livet
fordi vi tror på et liv før døden! Vi vil være FOR livet, positive, livsglade og med fokus på de vidunderlige muligheder, livet giver. Uden at fornægte de vanskeligheder og udfordringer det også bringer. Vi vil også være kirke for livet, for hele livet, for alle generationer til alle tider.

DA EN

Log in or create an account

DA EN