For byen. For livet. For alle.
Vi tror at vores opgave som kristne og som kirke
først og fremmest er at være centrum for Guds kærlighed.
Gud elsker betingelsesløst.

For forskellighed

fordi vi ikke er ens! Vi er en multi-kirke med mange generationer, etniciteter og socialklasser. Vi ser forskellighed som en styrke både til at møde alle slags mennesker og for bedre at kunne afspejle Guds mangfoldighed.

For fremtiden

fordi den er lys! Vi tror, at Gud har en løsning på de udfordringer, det samfund, vi lever i, har, og vi tror, at kirken skal være en aktiv medspiller i den. Vi ønsker at bygge kirke for fremtiden, blandt andet med stort fokus på vore børn og unge. Vi vil tænke langsigtet og altid gøre alt for at nå den kultur og tid, vi lever i.

For livet

fordi vi tror på et liv før døden! Vi vil være FOR livet, positive, livsglade og med fokus på de vidunderlige muligheder, livet giver. Uden at fornægte de vanskeligheder og udfordringer det også bringer. Vi vil også være kirke for livet, for hele livet, for alle generationer til alle tider.

For Jesus

fordi vi tror på Ham! Jesus er årsag til kirkens eksistens i første omgang, og Han er stadig den, der bygger og leder den. Han viste og viser os, hvem Gud er, og hvad Gud vil, og vi ønsker at fortsætte det, Han begyndte – i samme ånd og kraft.

For respekt

fordi alle fortjener det! Vi ved, at ethvert menneske har uendelig værdi, er villet og skabt unikt af Gud og i Hans billede. Vi tror, vi kun kan modtage fra hinanden, når vi respekterer hinandens positioner og roller.

For potentiale

fordi du kan! Vi tror på, at der i ethvert menneske er et enormt potentiale, som vi gerne vil anerkende, kalde frem og give gode vækstbetingelser og rum. Vi vil gerne fremme vækst og udvikling og se muligheder i stedet for begrænsninger. Din drøm kan sammen med andres blive vores drøm.

For hverdagen

fordi livet har flest af dem! Vi vil gerne være kirke 24/7. Der hvor vi hver især bor, arbejder og færdes. Det kristne liv skal leves ud i samspillet med alle de mennesker, vi møder. Gudstjenester er ikke kirke, men der hvor hverdagslivet mødes, opmuntres og fejres.

For generøsitet

fordi vi ligner Gud mest, når vi giver! Vi ønsker at være generøse med vores liv, tid, ressourcer og alt andet, vi i første omgang jo har fået givet af Gud. Vi håber at blive kristne, der er kendt for ikke at være selvtilstrækkelige.

For kvalitet

fordi vi er skabt til det! Vi ønsker at gøre vores bedste med det, vi har og vil gerne, at alt, vi har og gør, afspejler vores fuldkomne Far i himlen.

For enhed

fordi der kun er én kirke! Uanset antallet af kirker og kirkesamfund har Gud kun én kirke på jord og kun ét hold børn. Derfor vil vi gøre vores til at fremme enhed, samarbejde og sunde relationer både i og uden for kirken. Det kristne budskab handler om fred, og vi ønsker at være kendt som fredsstiftere.

For verden

fordi vi elsker verden! Gud sendte sin søn for at redde verden – fordi Han elskede den. Vi ønsker på alle tænkelige måder at elske mennesker, både i og uden for kirken, i vores by og i vores land. Vi ønsker også at være kirke for dem, som endnu ikke kommer i kirke og at gøre en forskel både lokalt og globalt.

For autenticitet

fordi sandheden sætter fri. Vi ønsker at være mennesker og en kirke, der er transparente. Med ærlighed, oprigtighed og ægthed i vores forhold til Gud, overfor os selv og i vores indbyrdes relationer. Vær dig selv… alt andet er for kompliceret.

Mød nogle af os...

"Det er en kirke, der søger Guds nærvær og sætter Jesus i centrum"

Hej! Mit navn er Christoffer Engholm. Jeg er 28 år gammel og bor i Aarhus med min dejlige hustru Malene og vores datter Annabell. Til daglig studerer jeg Kommunikation på Journalisthøjskolen, klatrer i Aarhus klatreklub og hænger ud med mine venner og familie. Jeg elsker at bruge tid i kirken på at investere i mennesker, dyrke det gode fællesskab og sammen søge Jesus. Jeg har valgt at komme i Citykirken, da det er en kirke, som er: Veletableret, men stadig nytænkende. Tvær-generationel, men samtidig rummer de forskellige aldersgruppers unikke interesser og fokus, og så er det en kirke, der ikke er lukket om sig selv, men som virkelig ser ud mod byen og søger at gøre en forskel med Guds kærlighed. Og vigtigst af alt, er det en kirke, der søger Guds nærvær og sætter Jesus i centrum.

"Har givet mig mere end jeg kunne have håbet på"

Jeg hedder Rebecca, jeg er 24 år gammel og har de sidste par år læst på Bibel skole i det nordlige Californien. Da jeg var 12 år gammel, flyttede jeg med min familie til Sydspanien, hvor jeg boede i næsten 4 år.  I slut 2015 besluttede jeg mig for at flytte alene tilbage til Danmark for at gå på efterskolen Alterna. Her var jeg ude at rejse og missionere i Sydamerika, en uforglemmelig oplevelse!

Da jeg var færdig på efterskolen, tog jeg på kostgymnasium ikke langt fra Aarhus og søgte en kirke, som jeg kunne kalde min familie, idet mine forældre og søster stadig var bosat i udlandet. I mine cirka 6 år i kirken, har den givet mig mere end jeg kunne have håbet på.

Personligt har jeg gået til United Youth, kirkens ungdomsfællesskab som mødes for at komme tættere på Jesus, hygge og dele liv og grin. Kirkens fællesskab i både ungdomsarbejdet og søndagsgudstjenesterne har lært mig, hvor vigtigt det er at have kristent fællesskab, hvor vi kan samles om Ham vi alle elsker og bygge hinanden op i vores tro.

Citykirken er for mig et sted hvor jeg kan komme til Jesus i lovsang, tilbedelse og bøn, og  på samme tid komme for at være sammen med gode venner, have det sjovt og føle mig tryg og værdsat. Netop det jeg har oplevet i Citykirken er hvad jeg brænder for at alle kirker skal have: intimt fællesskab med Skaberen selv og med dem, som vi kan kalde vores familie gennem vores fælles tro på Ham.

"Mit kristne åndehul"

Jeg hedder Tine. Jeg er læge og gift med Holger. Vi bor i Risskov omgivet af skov og strand.

Vi har ingen børn selv, men har haft det privilegium at være erstatningsforældre for to børn, hvis forældre desværre gik bort. De var aktive medlemmer i den daværende Pinsekirke i Aarhus og vores mangeårige venner. De nu voksne børn er blevet del af vores store, skønne, tætte familie. En anden ”gren af familien” er vores dejlige ”nabovenner”, ”kollegavenner” og mange fantastiske venner i Citykirken, hvor vi kommer.

Når alt det er passet, dyrker vi motion (løb og træningscenter). Holger spiller også fodbold og golf. En af vores helt store interesser er skiløb.

Som sagt er jeg læge og plastikkirurg og arbejder med rekonstruktion (specielt efter brystkræft) på Rigshospitalet i København. Derudover er jeg også professor og ansvarlig for forskningen i plastikkirurgi på Rigshospitalet og for den plastikkirurgiske del af lægeuddannelsen ved Københavns Universitet. Vi har valgt at blive boende i Aarhus, da det er her vores familie, venner og kirke er.

Citykirken er for mig det kristne “åndehul”, hvor den fantastiske musik og sang og de vedkommende, relevante prædikener om søndagen giver energi til livet, venskaberne og hverdagen.

Mit engagement i Citykirken og med nødhjælp

I Citykirken er jeg engageret i vores netværksgruppe for medicinstuderende og yngre læger. Her mødes vi 4 gange om året og snakker om emner, som specielt vedrører os som sundhedsprofessionelle i det moderne sundhedsvæsen. Vi har også en gruppe på Facebook, hvor vi kan kommunikere mellem møderne.

Jeg er også engageret i nødhjælpsorganisationen Api-Aid’s bestyrelse. Api-Aid er associeret med Citykirken og står bag genbrugsforretningen “Smukt og brugt” i Aarhus Nord, som drives udelukkende af frivillige. Kommer du forbi, bliver du måske budt på en kop kaffe og en lille snak.  Det er superhyggeligt. Api-Aid’s aktiviteter og genbrugen gør, at der kan sendes nødhjælp og penge til bl.a. Tanzania, Ukraine og Moldova – se www.apiaid.dk.

"Lovsangen er lidt ligesom at varme sig ved pejsen på en kold vinterdag"

Hej, mit navn er Niels-Jørgen og jeg er en del af Citykirken. Jeg arbejder som projektleder og har en tung teknisk baggrund. Jeg er født på Fyn, har boet længe omkring Sønderborg, i 2014 flyttede jeg til Aarhus og nu bor jeg på Djursland.

Du vil ofte kunne finde mig i teknikøen, hvor jeg i fællesskab med andre dygtige lydteknikere sørger for, at vi har en god lyd til vores møder, koncerter m.m. Siden jeg var barn, har jeg altid haft interesse for musik. Min barndomsven og jeg byggede højtalere, testede og justerede, indtil vi fik en lyd, vi var tilfredse med. Jeg har ikke talent for at synge og spille, men jeg har talent for at justere toner og dermed skabe det bedste tonemix, som kan hjælpe mennesker tættere på Gud.

I 2003 sagde jeg til Gud: “Jeg ved ikke, om du findes, Gud, men i dag vælger jeg at tro på Dig.” En beslutning jeg aldrig har fortrudt, for Gud har altid været trofast, uanset hvad der er sket i mit liv og jeg kan ikke forestille mig et liv uden Gud. Jeg føler mig hjemme, når jeg føler mig tæt på Gud, og det oplever jeg oftest i lovsang. Lovsangen er lidt ligesom at varme sig ved pejsen på en kold vinterdag. Når vi lovsynger, kan vi få smagen af, hvordan evighederne sammen med Gud kommer til at blive. Så i taknemmelighed til Gud laver jeg lyd til lovsang.

Vi laver lovsangen, fordi vi har brug for Gud. Lovsangen er blandt andet der, hvor Himlen åbner sig og hvor vi kan komme tæt på Gud, hvis vi også åbner vores hjerter op til Ham. Gud har et ønske om at komme os nær. Derfor bruger jeg mine evner og gør det bedste, jeg kan for at få mennesker til at møde Gud, som jeg mødte Gud.

"Lidt er meget, når Gud er med i det!"

Jeg hedder Allan Fisker og er født i 1944 i Grindsted. Jeg voksede op fattigt og havde for korte akillessener og gik derfor meget dårligt. Jeg fik ortopædisk fodtøj og indlæg, blev nogle gange cyklet i skole af mor og blev derfor mobbet gennem hele skoletiden. Så min barndom var ikke lykkelig. Som 17-årig blev troen levende for mig og det blev en total forvandling. Året efter blev jeg guddommeligt helbredt. Læger havde sagt, at jeg aldrig kom til at gå godt! Jesus forvandlede mit liv, så jeg blev søndagsskolelærer, sang i strengekor, delte min tro med andre på friluftsmøder og mødte mennesker.

Jeg har arbejdet i mange brancher, har været gift i 39 år og har to dejlige døtre, tre børnebørn og en dejlig svigersøn.
I 25 år har jeg sendt nødhjælp til Letland. Jeg har også sendt nødhjælp til Tanzania, Rumænien, Cameroun, Nigeria, Ghana samt meget til Ukraine. Sidstnævnte er sket i samarbejde med Citykirken.

Klunser af Guds nåde

Jeg er mest kendt fra en TV2 udsendelse fra 2001, som den første der blev Årets Østjyde. Året efter tog TV2 mig til Letland, hvor der stod et næsten færdigt børnehjem til 65 børn med 5 tønder land, der var købt for genbrug, jeg havde sendt ud. For 250.000 kr. fik de mere, end vi kan få for 20 millioner her. De fik jord, bygning der kunne renoveres og løn til 5 mand i et år. Jeg mistede stemmen, da jeg blev spurgt om min mening derom. De gav mig titlen: Klunser af Guds nåde! Den elsker jeg!

I begyndelsen var hovedparten klunset, men efter tv-udsendelserne fik jeg fra alle mulige givere. Skrotmetal, flasker, dåser, findeløn og foredrag samt en lille støtteforening og enkelte givere har gjort det muligt. Lidt er meget, når Gud er med i det!

“Fortæl hvad Jeg har gjort for dig”

Mange forskellige medier har opsøgt mig, for mærkelige mennesker, synes de jo, er spændende. Jeg har også talt i kirker, foreninger og loger næsten altid om “Du kan gøre en forskel!”. Jeg er en god fortæller og elsker at dele mit fantastiske, gode liv med andre til inspiration. Jeg kan ikke holde op med at fortælle, hvad Gud har gjort for mig! Jeg bad i et halvt år, om hvad Han ville, jeg skulle og Han gav mig svaret: “Gå ud og fortæl hvad Jeg har gjort for dig!”. Jeg turde, som den forsagte og mobbede person jeg var, ikke at gøre det, men jeg turde heller ikke lade være! Men da jeg gjorde det, lykkedes det og jeg fik gaver til at fortælle. Folk stopper mig alle vegne og spørger: Fortæl om dit liv! Og det gør jeg så til muslimer og alle andre. Jeg tror ikke, nogen anden person i Gellerup har så mange muslimske venner. Jeg har dem på trods af, at jeg er kristen. Jeg har boet 46 år i Gellerup.

"Efter kirke har jeg altid en følelse af at være opløftet og fornyet"

Jeg hedder Ange Niyonkuru Muganji, er 36 år gammel og gift med Steve. Vi har vi sønnen Jeremiah Pierre på 4 år og datteren Daniella Yara på 2 år. Jeg kom hertil fra D.R. Congo i 2000, men er oprindeligt rwandeser ligesom min mand.

Jeg er uddannet socialrådgiver og har arbejdet for Dansk Flygtningehjælp, men arbejder nu som socialrådgiver i Favrskov Kommune.

Min fritid bruger jeg på frivilligt arbejde, da jeg henter glæde i at hjælpe andre, især dem der er ramt på liv og sjæl. Jeg får også energi fra dans, hvor jeg bruger min krop og får et godt grin. Jeg nyder allermest at bruge tid med familie og venner i Danmark og udlandet.

Siden jeg startede i kirken i 2008 samtidig med studiet, er Citykirken blevet mit hjem. Her har jeg altid følt mig velkommen og som en del af familien. Derudover synes jeg, at både lovsangen og gudstjenesten altid har noget, der er relevant for mig og er derfor lettere at huske og handle på i hverdagen. Når jeg har været i kirke, føler jeg mig altid opløftet og fornyet.

Jeg var tidligere med i velkomstteamet, men er nu tilknyttet Familienetværket, fordi jeg har erfaring med at arbejde med samme målgruppe fra mit arbejde, og har et ønske om at gøre mere for disse borgere. Jeg ser et stort behov for, at denne målgruppe har et sted, hvor de bliver mødt med Guds øjne, bliver opmuntret i hverdagen og lærer Jesus at kende. Det oplever jeg, at vi formår at skabe med Familienetværket.

Jeg ønsker, at familier i Familienetværket kan mærke Guds kærlighed i vores hus, og at de finder et hjem i vores kirke, ligesom jeg har gjort.

"Det er fantastisk at måtte involvere sig i det, man interesser sig for"

Mit navn er Anitta Lorenzen Olesen og jeg er 56 år gammel. Jeg er gift med Martin Leibeck Olesen og vi har været gift i 32 år. Vi har tre børn sammen, Steffen, Kasper og Camilla. Vi bor i Tilst og jeg arbejder som lægesekretær i Aarhus midtby hos en speciallæge. Min fritid tilbringer jeg mest i kirken på forskelligt frivilligt arbejde. Ellers går jeg til fitness, nyder at være sammen med familie og gode venner og ynder at læse nogle bøger, når jeg finder tid til det.

Lige fra barnsben har jeg kommet i kirken og for mig er det helt naturligt, at man hjælper hinanden med opgaverne i en forening. Da jeg var 12 år gammel, blev jeg fx spurgt, om jeg ville være medhjælper i børnekirken og det har jeg været lige siden.

Jeg har fra 2015 været en del af ledelsen i vores børnekirke (MANGO) og det elsker jeg. Det er fantastisk at dele sin tro og sit liv med børnene og opleve dem få et personligt forhold til Gud. Jeg nyder virkelig at være sammen med dem og at give min tid i MANGO.
Derudover er Martin og jeg også med i en citygruppe, som vi er meget glade for.

Jeg synes, at det er fantastisk at have en kirke, som man kan komme i og få lov til at involvere sig i det arbejde, som man interesser sig for, og jeg nyder at være en del af børnekirken. Jeg ønsker virkelig, at børnene lærer om Gud og at de tager det til sig, som de lærer, så de selv giver det videre til deres kammerater og venner.

"En rummelig kirke, hvor alle kan trives"

Jeg hedder Doris Jørgensen. Jeg har været en kristen siden mit 19. år. Nu er jeg 85. Jeg har været tilknyttet Citykirken, siden de 3 kirker blev lagt sammen. Jeg kom fra Apostolsk kirke. Jeg er medarbejder i “Smukt og Brugt”, kirkens genbrugsbutik. Derudover har jeg et strikkeprojekt, hvor damer fra hele Danmark strikker til nødlidende mennesker. Flere lande har gennem årene fået glæde af denne hjælp bl.a. Indien, Rumænien, Mongoliet og efter jeg blev en del af fællesskabet i Citykirken, går hjælpen til Ukraine, som vi støtter gennem genbrugsbutikken. Jeg er kendt som hende, der altid kan bruge garn. Jeg trives i Citykirken, elsker den trosstyrkende forkyndelse og den glade opløftende lovsang, en rummelig kirke, hvor alle kan trives. Jeg skulle måske også tilføje, at jeg har 3 børn, 8 børnebørn og et oldebarn, som i høj grad gør mit liv rigt.
Kom og vær med!
Gudstjeneste hver søndag.
10.30 – 12.00

Viborgvej 173, 8210 Aarhus V

 

Kommende arrangementer

Der er i øjeblikket ingen fremtidige begivenheder i kalenderen.
Se hele kalenderen

Find vej

Citykirken Aarhus

Viborgvej 173
8210 Aarhus V
Det sker i kirken
Børnekirke

Børnene giver den gas hver søndag formiddag med musik, konkurrencer og gode fortællinger fra Bibelen, alt sammen med fokus på at give børnene en personlig tro på Gud.
For at gøre undervisningen mere aldersrelateret har vi 3 grupper, som børnene bliver inddelt i efter vores fælles samling: MINI-Kids (børnehavebørn), STAR-Kids (0. -3. klasse) og ULTRA-Kids (4.-7. klasse).

Læs mere her

Teenagere

LOUD er et tilbud til alle teenagere der går i 7.-10. klasse. Vi mødes om torsdagen kl. 19-21, hvor vi har planlagt et fedt program; om det inkluderer fællesspisning, møde, film-nat, masser af høj musik og konfetti, eller et fedt ud-af-huset arrangement er lidt forskelligt fra gang til gang! Men du er garanteret et fællesskab fyldt med sjov og hygge; hvor du kan komme lige som du er!

Læs mere her

Unge

PASSION er et fællesskab/netværk af unge der samles om vores tro på Gud.

Vi brænder for at opmuntre, udruste og udfordre unge i alle livets aspekter.

Vi ønsker at nå unge med budskabet om Jesus og gøre dem til hans disciple.

Læs mere her

Gospel
Gospelkirke er et frirum, hvor der er plads til den enkelte i et rum fyldt med kærlighed, rummelighed, stilhed, latter og dyb respekt for hinanden. Her er plads til den “skæve” tro, hvad enten den er dyb eller overfladisk.

Læs mere her

Seniorer
Seniorklubbens samlinger er:
Fællesskab og venskab omkring kaffebordet
Foredrag og fælles oplevelser
Gæster og faste talere
Arrangementer året rundt
Sund latter!
Musik & sang
Og meget mere

Læs mere her

Følg med

Lyt til god undervisning
Om du går, står eller sidder
Hvordan ser der ud inde
i vores kirke?
Modtag nyhedsmail
om alle de spændende aktiviteter og tilbud i kirken
Velkommen hjem!

Vidste du at du kan
blive medlem?

Kom til JOIN og find ud af hvad
Citykirken Aarhus er og hvordan
du kan være med.
Har du brug for en bøn?
Vi tror på at Gud lytter til vores
bønner og svarer dem. Har du
brug for at vi beder for dig? Skriv
din bøn her – det er helt
uforpligtende og anonymt.
Har du brug for en samtale?
Er der noget du går og tumler med? Eller måske er du kørt fast i et mønster? Ønsker du en samtale, så kontakt os endelig.