Økonomi i Citykirken

Hvorfor give?

Rent praktisk er Citykirken en selvfinansieret forening, hvor medlemsskab ikke er betinget af kontingentbetaling. Vi modtager heller ikke midler opkrævet gennem kirkeskatten. Alle kirkens aktiviteter, driftsomkostninger og humanitære arbejder finansieres derfor gennem frivillige gaver, som vi modtager fra vores medlemmer, gæster og andre med interesse for at støtte vores vision.  

Citykirken Aarhus er en kirke, der bygger på mange menneskers tro, vilje og gavmildhed. Vi ved at vi når længst, når vi løfter i flok. Derfor har vi brug for dig! Med din hjælp kan vi nå endnu længere ud med budskabet om Jesus. 

At give handler om meget mere end at støtte kirkens vision og formål. Vi tror på, at Gud ønsker, at vi lever et gavmildt liv og at vi gennem vores gaver viser Ham ære og anerkender Ham for alt det, Han har velsignet os med. Giv ikke ud af pligt, men af taknemlighed og lyst til at investere i Hans rige.

 

Hvordan kan du give?

Bankoverførsel:

Sparekassen Danmark
Reg.nr.: 9070
Kontonr: 730092

MobilePay:

36360  

Skattefradrag

Gaver til Citykirken Aarhus er fradragsberettigede, hvis du benytter nedenstående ordninger. Skatteværdien af fradraget er ca. 25 %. Du får altså ca. en fjerdedel af din gave tilbage via SKAT. 

Gaver (Ligningsloven §8A):

Ved almindelige gaver, kan du få fradrag for op til 17.200 kr. i år. Ordningen forudsætter, at du ved alle overførsler påfører dit givernummer. Har du ikke et givernummer, så kontakt bogholderi@ckirken.dk for at få oprettet ét. Vi indberetter derefter din gave til SKAT og beløbet vil fremgå af din årsopgørelse.

Forpligtelseserklæring (Ligningsloven §12):

Hvis du vil forpligte dig til at støtte Citykirken igennem en længere periode, har du mulighed for at få fradrag for større beløb – helt op til 15% af din bruttoårsindkomst. For at få fradrag efter denne ordning, skal du tegne en forpligtelseserklæring for en periode på minimum 10 år, jf. gældende lovgivning. Forpligtelsen tegnes enten på et fast årligt beløb, eller en fast procentdel af din indkomst. Erklæringen ophører dog ved udmeldelse eller fraflytning, bare du giver os besked herom.

Betænk kirken i dit testamente

Citykirken er godkendt til at modtage testamenterede gaver uden at skulle afregne arveafgift. Vælger du at testamentere et beløb til kirken, modtager vi dermed hele beløbet ubeskåret. 

Vi har indgået et samarbejde med virksomheden Dokument 24, hvor du gratis kan oprette et testamente online, hvis du betænker Citykirken. Du kan også kontakte dem, hvis du ønsker rådgivning om arv og testamente.

Årsrapport 2022

Du kan læse Citykirkens årsrapport for 2022 ved at klikke på linket her.

 

Ønsker du at høre mere om økonomi i Citykirken, fradragsregler eller forpligtelseserklæringer,

er du velkommen til at kontakte os på bogholderi@ckirken.dk