Forbøn

Har du brug for at blive bedt for?

Vi tror på, at Gud lytter til vores bønner og svarer dem.

Vi tror på, at Gud kan helbrede ved bøn i Jesu Kristi navn.
Derfor vil vi meget gerne tilbyde at bede med/for dig,
hvis du er syg eller på anden måde har brug for at blive bedt for.
Du er velkommen til at sende os din bøn – det er helt uforpligtende.

 

Der er 3 muligheder:

1. I forbindelse med vores gudstjenester hver søndag formiddag.

2. Bønneønsker kan sendes på mail til bedfor@ckirken.dk.

3. Derudover vil det 2 onsdage om måneden også være muligt at blive bedt for ved at møde op i kirken. Der vil være mennesker, der vil stå sammen med dig i tro og fast overbevisning om Guds indgriben i dit liv, hvad enten dit problem er helbredsmæssigt, åndeligt eller følelsesmæssigt.

Hvis du ønsker at blive bedt for en onsdag aften, er det vigtigt, at du tilmelder dig via dette link senest tirsdag kl. 17.00: Tilmelding til bøn

Ved at klikke på linket kan du se, hvornår der næste gang er åbent for at blive bedt for.

Har du tilmeldt dig, bedes du møde op kl. 18.00 i Citykirken (følg skiltene op ad trappen i forhallen).

 

Hvorfor beder vi for mennesker?

Fordi Bibelen siger, at vi skal. Vi tror på, at vi, som vi jo også beder i Fadervor, kan bede om at “Hans vilje sker på jorden, som den sker i Himlene“.

Gud har gjort det helt klart for os, at han ikke alene ønsker at frelse os og give os evigt liv, men at han også ønsker at helbrede vores sygdomme. Da Jesus døde på korset, gjorde han både frelse og helbredelse tilgængeligt for os. Ligesom med frelsen, er det en gave givet til os i nåde – den er allerede inden for rækkevidde. Her er et par uddrag om, hvad Bibelen skriver om forbøn:

…de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.”  (Lukasevangeliet 16:18b).

Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar … Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt.” (Esajas Bog 53:4-5).

Han tilgiver al din skyld, helbreder alle dine sygdomme.” (Salmernes Bog 103:3).

Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, gøre større gerninger end dem, for jeg går til Faderen; og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at Faderen må blive herliggjort i Sønnen. Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det.” (Johannesevangeliet 14:12-14).

Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår.” (Efeserbrevet 3:20).

Jesus står med åbne arme og venter på at få lov til at give os et liv uden smerte og sygdom, for “det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar” – han har allerede båret vores smerte og lidelse. Der er ingen grund til, at vi skal holde fast i den længere.