Citykirkens samarbejder

Citykirken er en uafhængig frikirke.

Teologisk og relationelt har vi rødder i og forbindelse til både Mosaik (tidligere Pinsekirkerne i Danmark) og Apostolsk Kirke i Danmark.
Strukturelt er vi en selvstændig frikirke, som er en del af Frikirkenet.
Samarbejdsmæssigt ønsker vi at kunne arbejde sammen med alle kristne kirker i Danmark og er en del af Evangelisk Alliance i Aarhus.

En frikirke forholder sig til en folkekirke lidt som en friskole forholder sig til en folkeskole, i bund og grund samme formålsparagraf (se vores vision og værdier), men ikke knyttet til staten hverken økonomisk eller ledelsesmæssigt. Som frikirke er vi selvfinansierende og typisk er gudstjenester i en frikirke mere “frie” i forhold til den liturgi og stil man måske er vant til fra folkekirken.

Citykirken er opstået som en sammenlægning af kirker fra Apostolsk Kirke og fra Pinsekirken (se vores historie) og derfor har vi vores rødder i og særlige relationer til disse to kirkesamfund. Derudover er det vores ønske at både samarbejde med og have gode relationer til alle kristne kirker.

Præsterne i Citykirken er tilknyttet enten Apostolsk Kirkes tjenestefælleskab eller Mosaiks. Kirken har også tilknyttet en supervisor fra disse to kirkesamfund, for øjeblikket Jacob Viftrup og Tonny Jacobsen.

Citykirken er også medlem af Frikirkenet, som er en paraplyorganisation for omkring 100 frikirker og organisationer.

De to ovennævnte kirkesamfund driver også følgende høj- og efterskoler, som vi gerne anbefaler: