Ofte stillede spørgsmål

Her på siden finder du svar på ofte stillede spørgsmål om Citykirken og om tro. Du kan gå direkte til spørgsmålene om tro ved at klikke her.

Om kirken

Hvad er Citykirken?

Citykirken er en moderne og aktiv frikirke i Aarhus Vest, som har eksisteret som sådan siden 2010, hvor tre frikirker i byen fusionerede. Kirken har omkring 500 voksne medlemmer og et væld af børn og unge.

Hvordan er I anderledes fra Folkekirken?

Generelt kan man sige, at vi forholder os til Folkekirken som en friskole til Folkeskolen. Vi er økonomisk selvfinansierende og ikke underlagt Folkekirkens struktur eller liturgi. En frikirke vil typisk være mere nutidigt i sit udtryk og medlemmerne ofte mere involverede, da det på en anden måde er et aktivt valg at komme i en frikirke.

Hvor får I penge fra?

Fra frivillige bidrag. En del af kirkens medlemmer giver fast månedligt et beløb eller en procentdel af deres indtægt og vi samler ind i forbindelse med vores gudstjenester til alt det, der foregår i og ud fra kirken. Nogle af vores sociale projekter søger vi selvfølgelig også fondsmidler og lignende til.

Skal man være medlem for at komme i kirken?

Overhovedet ikke. Man kan komme til alle aktiviteter i kirken, uanset om man er medlem eller ej.

Hvordan bliver man medlem?

Vi har halvårligt et medlemskursus JOIN, der forklarer hvad vi er for en kirke, vores vision, værdier, teologi og struktur. Derudover skal man have en samtale med en af vores præster. Eneste krav for medlemskab er, at man er kristen og kan acceptere det kirken står for (man behøver ikke at være enig i alt).

Hvordan kommer jeg med i kirken?

Det letteste er at dukke op til en gudstjeneste eller andet relevant arrangement. Efter alle vores gudstjenester har vi et “connection-point”, som kan hjælpe med yderligere informationer.

Hvordan får jeg venner i kirken?

Den bedste måde at lære nye at kende på er ved enten at komme med i en mindre gruppe (vi kalder dem citygrupper) eller med på et team. Du kan her på hjemmesiden se lidt af alt, hvad der foregår og som oftest også hvem man skal kontakte for at blive en del af det. Alternativt kan du skrive/ringe til kirkens kontor.

Kan jeg være med i en mindre gruppe?

Ja, vi har såkaldte “citygrupper”, som er en slags kirke i miniformat, hvor man mødes privat i ugens løb. Vi har grupper for alle aldersgrupper og spredt ud over hele byen – se mere HER.

Hvor ligger Citykirken?
Citykirken Aarhus ligger i Aarhus Vest på Viborgvej 173 mellem Lidl og Thorsen møbler.

Hvorfor hedder I Citykirken?

Vi ønsker ikke blot at være kirke for os selv, for dem som bruger kirken om søndagen, men for hele byen. Vi elsker vores by og beder og arbejder for, at det må gå den godt.

Hvad tilbyder I?

Citykirken er en mangfoldig kirke og derfor er der både aktiviteter for alle aldersgrupper og mange interesser – se oversigten HER.

Kan mine børn komme med?

Det kan de bestemt. Om søndagen har vi børnekirke (Mango) under gudstjenesten og i løbet af ugen er der samlinger for alle aldersgrupper – se mere HER.

Er I handicapvenlige?

Ja, vi er tilgængelige i kørestol og har handicaptoiletter i stueplan.

Hvordan er I organiseret?

Vi er en selvstændig frikirke med rødder og relationer i Apostolsk Kirke og Pinsekirken (nu Mosaik). Vi har et præsteteam, et lederteam og 2 supervisorer tilknyttet kirken. Derudover har vi en årlig samling hvor der stemmes om godkendelse af regnskab, budget, evt. præsteansættelser m.m.

Var I ikke Pinsekirken engang?

Jo, på adressen lå førhen Pinsekirken, men i 2010 fusionerede den med to Apostolske frikirker i byen og blev til Citykirken. Reelt opløste vi de tre kirker og begyndte forfra med spørgsmålet “Hvordan skal kirke se ud i 2010?”.

Hvad gør I ved sociale udfordringer?

Vi tror på vigtigheden af, at kristendommen ikke kun er ord, men også handling. Derfor rækker vi ud med de midler og evner, vi har som kirke. Vi har bl.a. gadeplansarbejde i midtbyen og familienetværk i Aarhus Vest – se HER.

Er I perfekte, siden I mener, I kan hjælpe alle andre?

Det er vi absolut ikke, men vi tror på, at Gud elsker ethvert mennesker og har planer for det og lagt gaver ned i det. Derfor har vi ingen løsninger selv, men vi tror Gud har det for ethvert menneske og det er Ham vi vil pege hen på.

Om tro

Hvem er Gud?
Det er et stort spørgsmål at forsøge at svare på. Det korte svar er “Jeg Er”. Sådan sagde Gud om sig selv, da Han mødte Moses i den brændende busk:

“Gud svarede Moses: “Jeg er den, jeg er!” Og Han sagde: “Sådan skal du sige til israelitterne: Jeg Er har sendt mig til jer.”” (2. Mos 3:14)

Det lidt længere svar er, at Gud er den, der har skabt hele verden inklusiv dig, din oldefar og dine tipoldebørn. Selv er Han uskabt – den selveksisterende årsag til alt. Han har skabt dig og kender dig bedre, end du kender dig selv. Faktisk ser Han alle udgaver af dig – den du er med vennerne, din bedstemor og når ingen kigger, men også den du var engang og den du har potentiale til at blive.

Gud er også den, som viste sig selv ved at blive menneske i form af Jesus, som opstod fra de døde for din og min skyld, så vi kan leve et evigt liv med Ham. Gennem Jesus ser Gud dig som helt ren og uden synd, når du har opdaget og accepteret Jesus som din frelser. Fordi Han ser hele dig – gennem Jesus – elsker Han dig helt ubetinget. 

Hvorfor er der tre guder hos jer (Fader, Søn og Helligånd)?
Det er der heller ikke. Vi tror på én Gud, men Bibelen beskriver Ham som både Far, Søn og Helligånd. Derfor kalder vi det en “treenighed”, hvilket betyder, at der er tre dele eller personer, som tilsammen skaber den ene gud, som vi normalt bare kalder Gud. Udtrykket findes ikke i Bibelen. Det er bare menneskehedens bedste forsøg på at prøve at beskrive det, som Bibelen og vores erfaring siger om Gud.

Treenigheden består som nævnt af tre personer: Faderen, Sønnen (også kaldet Jesus) og Helligånden. Man kan sige, at de har hver sin rolle i treenigheden. Faderen skabte hele verden. Jesus frelste os, da Han gav sit liv for os på korset. Og Helligånden er en slags følgesvend, som vi kan have med os i vores hverdag. Helligånden er Gud på indersiden, som vi kan mærke og lytte til, hvis vi mærker efter og bruger tid på at lære Hans ”stemme” at kende.

Tilsammen udgør de en fælles enhed, som både er én og tre på samme tid.

Hvad/hvem er Helligånden?

Helligånden er den del af Gud, der lige nu er tættest på os. Gud på indersiden om du vil. Efter at Jesus steg til himmels, blev det Helligånden, som skulle vejlede, trøste og styrke os. Den bor i enhver kristen og ønsker at være vores ven og vejleder. Hvis vi bruger tid sammen med Gud og Helligånden, kan vi lære at kende Hans “stemme” fra vores egen interne stemme. På den måde kan Han guide os i hverdagen og i svære situationer.

Vi tror også, at Han ønsker at gøre det samme igennem kristne i dag, som Jesus gjorde, da Han gik fysisk rundt på jorden – at sætte mennesker i frihed, undervise, vejlede og helbrede de syge.

Det er også Helligånden, som forløser tungetale – en måde for din sjæl at tale direkte til Gud på et sprog, som kun Gud forstår. Hvis du har lyst til at prøve tungetale, beder vi gerne med dig.

Hvordan bliver jeg en kristen?

Du må give op 🙂 I bund og grund handler kristendommen om at overgive sig og indse, at vi ikke selv ved bedst. Der er en Gud, der har skabt os og ønsker kontakt med sit skaberværk, men der er noget imellem os – vi kommer til kort. Den gode nyhed er, at Jesus kom til jorden for at vise os, hvordan Gud var og for at skabe direkte adgang til Ham. Derfor er det Ham, du må overgive dig til og sige “Jeg kapitulerer, kom og vær Herre i mit liv”. Så kan du få en helt ny begyndelse. Bibelen sammenligner det med at blive født igen! Hvis du gerne vil have hjælp til at etablere kontakt med Gud, så tag endelig fat i en af os HER.

Hvad tror I på?

Vores trosbekendelse er den Apostolske Trosbekendelse, som man kender den fra Folkekirken og de fleste kirker ud over hele verden. Vi har formuleret vores vision ud fra Fadervor, hvor Jesus lærer os at bede “komme dit rige” og “ske din vilje”. Vi eksisterer for at være med til det. Det tror vi sker bedst ved, at vi modtager og videregiver Guds kærlighed.

Hvad siger Gud om seksualitet?

Gud har skabt mennesket og har skabt vores seksualitet. Han har samtidigt fortalt os, hvordan den leves bedst ud – i et forpligtende, livslangt forhold mellem én mand og én kvinde. Det er ikke sådan hovedparten af danskerne lever deres seksualliv ud og det blander vi os ikke som kirke i, men vi vil samtidigt gerne pege hen på det ideal, som seksualiteten var skabt til at trives i, fordi vi tror det er det optimale for os som mennesker.

Hvad mener I om politik?

Gud har indsat strukturer både i samfund og kirke, som kan bruges og misbruges. Vi tror vi er kaldet til at være en velsignelse for samfundet, både direkte og inddirekte og vil derfor også bakke op om myndighederne og bede for dem. Vi er ikke partipolitiske og har sikkert medlemmer fra alle partier i det danske folketing.

Hvad er synd?

Det er et svært ord for mange, men kunne måske bedre oversættes “der hvor vi rammer ved siden af målet”, “der hvor vi kommer til kort” eller “vores ufuldkommenhed”. Derfor er vi alle syndige, men Jesus kom netop med sin fuldkommenhed for at lave historiens bedste byttehandel. Han tog vores synd og vi fik Hans retfærdighed.

Hvad er kærlighed?

Gud er kærlighed. Han er selve kærlighedens kilde. Men kristendommen handler ikke først og fremmest om næstekærlighed. Den handler om Guds ubetingede kærlighed til os og når vi oplever den, så “flyder det over” til andre omkring os heldigvis.

Hvad er tro?

Tro er tillid. Ikke noget usikkert eller vaklende, men et relationsforhold. Når vi kommer til Gud, må vi have tillid til, at Han er der, at Han vil os noget godt og at Han vil svare os.

Hvorfor er der ondskab og lidelse i verden?

At verden ikke er som den burde være, det føler og mærker vi alle – noget er galt. Lige præcis det er Bibelens budskab. Vi (som menneskehed) har gjort oprør mod Gud og har fået det, som vi ville have det – en verden hvor vi selv bestemmer. Men det er ikke Hans ideal. Han længes efter at blive inviteret ind i den igen og vise, hvad Han egentligt havde tænkt med den. Derfor beder vi “komme dit rige” og “ske din vilje”.

Hvorfor døber I voksne?

Kort sagt fordi det er den oprindelige kristne dåb. Jesus og de første disciple døbte kun mennesker, der selv havde valgt det og det var en slags offentlig “bekendelse” af at være en kristen. Derfor døber vi heller ikke børn, men vi har ved vores gudstjenester en “barnevelsignelse”, hvor vi beder en bøn om Guds omsorg og beskyttelse for det lille barn og dets forældre.

Noget du stadig mangler svar på? Skriv til os her: