Ofte stillede spørgsmål

Længere nede på siden finder du svar på ofte stillede spørgsmål om tro. Gå dertil ved at klikke her.

Om kirken

Hvad er Citykirken?

Citykirken er en moderne og aktiv frikirke i Aarhus Vest som har eksisteret som sådan siden 2010 hvor tre andre frikirker i byen fusionerede. Kirken har omkring 500 voksne medlemmer og et væld af børn og unge.

Hvordan er I anderledes fra Folkekirken?

Generelt kan man sige at vi forholder os til Folkekirken som en friskole til Folkeskolen. Vi er økonomisk selvfinansierende og ikke underlagt Folkekirkens struktur eller liturgi. En frikirke vil typisk være mere nutidigt i sit udtryk og medlemmerne ofte mere involveret da det på en anden måde er et aktivt valg at komme i en frikirke.

Hvor får I penge fra?

Fra frivillige bidrag. En del af kirkens medlemmer giver fast månedligt et beløb eller en procentdel af deres indtægt og vi samler ind i forbindelse med vores gudstjenester til alt det der foregår i og ud fra kirken. Nogle af vores sociale projekter søger vi selvfølgeligt også fondsmidler og lignende til

Skal man være medlem for at komme i kirken?

Overhovedet ikke, man kan komme til alle aktiviteter i kirken uanset om man er medlem eller ej

Hvordan bliver man medlem?

Vi har halvårligt et medlemskursus JOIN, der forklarer hvad vi er for en kirke, vores vision, værdier, teologi og struktur. Derudover skal man have en samtale med en af vores præster. Eneste krav for medlemskab er at man er kristen og kan acceptere det kirken står for.(man behøver ikke at være enig i alt)

Hvordan kommer jeg med i kirken?

Det letteste er at dukke op til en gudstjeneste eller andet relevant arrangement. Efter alle vore gudstjenester har vi et “connection-point” som kan hjælpe med yderligere informationer.

Hvordan får jeg venner i kirken?

Den bedste måde at lære nye at kende på er ved enten at komme med i en mindre gruppe (vi kalder dem citygrupper) eller med på et team. Du kan her på hjemmesiden se lidt af alt hvad der foregår og som oftest også  hvem man skal kontakte for at blive en del af det. Alternativt kan du skrive/ringe til kirkens kontor.

Kan jeg være med i en mindre gruppe?

Ja, vi har såkaldte “citygrupper” som er en slags kirke i miniformat der mødes privat i ugens løb. Vi har grupper for alle aldersgrupper og spredt ud over hele byen – se mere HER

Hvor ligger Citykirken?

Citykirken Aarhus ligger i Aarhus Vest på Viborgvej 173 mellem Lidl og Thorsen møbler – se mere HER

Hvorfor hedder I Citykirken?

Vi ønsker ikke blot at være kirke for os selv, for dem som bruger kirken om søndagen, men for hele byen. Vi elsker vores by og beder og arbejder for at det må gå den godt.

Hvad tilbyder I?

Citykirken er en mangfoldig kirke og derfor er der både aktiviteter for alle aldersgrupper og mange interesser – se oversigten HER

Kan mine børn komme med?

Det kan de bestemt. Om søndagen har vi børnekirke – Mango under gudstjenesten og i løbet af ugen er der samlinger for alle aldersgrupper – se mere HER

Er I handicapvenlige?

Ja vi er tilgængelige i kørestol og har handicaptoiletter i stueplan

Hvordan er I organiseret?

Vi er en selvstændig frikirke, med rødder og relationer i Apostolsk Kirke og Pinsekirken (nu Mosaik). Vi har et præsteteam, et lederteam og 2 supervisorer tilknyttet kirken. Derudover har vi en årlig samling hvor der stemmes om godkendelse af regnskab, budget, evt. præsteansættelser m.m.

Var I ikke Pinsekirken engang?

Jo på adressen lå førhen Pinsekirken, men i 2010 fusionerede den med to Apostolske frikirker i byen og blev til Citykirken. Reelt opløste vi de tre kirker og begyndte forfra med spørgsmålet “Hvordan skal kirke se ud i 2010?”

Hvad gør I ved sociale udfordringer?

Vi tror på vigtigheden af at kristendommen ikke kun er ord, men også handling. Derfor rækker vi ud med de midler og evner vi har som kirke. Vi har bl.a. gadeplansarbejde i midtbyen og familienetværk i Aarhus Vest – se HER

Er I perfekte siden I mener I kan hjælpe alle andre?

Det er vi absolut ikke, men vi tror at Gud elsker ethvert mennesker og har planer for det og gaver lagt ned i det. Derfor har vi ingen løsninger selv, men vi tror Gud har det for ethvert menneske og det er Ham vi vil pege hen på.

Om tro

Hvordan bliver jeg en kristen?

Du må give op 🙂 I bund og grund handler kristendommen om at overgive sig og indse at vi ikke selv ved bedst. Der er en Gud der har skabt os og ønsker kontakt med sit skaberværk, men der er noget imellem os, vi kommer til kort. Den gode nyhed er at Jesus kom til jorden for at vise os hvordan Gud var og for at skabe direkte adgang til Ham. Derfor er det Ham du må overgive dig til og sige “Jeg kapitulerer, kom og vær Herre i mit liv”. Så kan du få en helt ny begyndelse. Bibelen sammenligner det med at blive født igen! Hvis du gerne vil have hjælp til at etablere kontakt med Gud så tag endelig fat i en af os HER

Hvad tror I på?

Vores trosbekendelse er den Apostolske Trosbekendelse som man kender den fra Folkekirken og de fleste kirke ud over hele verden. Vi har formuleret vores vision ud fra Fadervor, hvor Jesus lærer os at bede “Komme dit rige” og “Ske din vilje”. Vi eksisterer for at være med til det. Det tror vi sker bedst ved at vi modtager og videregiver Guds kærlighed.

Hvad siger Gud om seksualitet?

Gud har skabt mennesket og har skabt vores seksualitet. Han har samtidigt fortalt os hvordan den leves bedst ud – i et forpligtende, livslangt forhold mellem én mand og én kvinde. Det er ikke sådan hovedparten af danskerne lever deres seksualliv ud og det blander vi os ikke som kirke i, men vi vil samtidigt gerne pege hen på det ideal som seksualiteten var skabt til at trives i, fordi vi tror det er det optimale for os som mennesker.

Hvad mener I om politik?

Gud har indsat strukturer både i samfund og kirke som kan bruges og misbruges. Vi tror vi er kaldet til at være en velsignelse for samfundet, både direkte og inddirekte og vil derfor også bakke op om myndighederne og bede for dem. Vi er ikke partipolitiske og har nok medlemmer fra alle partier i det danske folketing.

Hvad er synd?

Det er et svært ord for mange, men kunne måske bedre oversættes “der hvor vi rammer ved siden af målet” eller “der hvor vi kommer til kort” eller “vores ufuldkommenhed”. Derfor er vi alle syndige, men Jesus kom netop med sin fuldkommenhed for at lave historiens bedste byttehandel. Han tog vores synd og vi fik Hans retfærdighed.

Hvad er kærlighed?

Gud er kærlighed. Han er selve kærlighedens kilde. Men kristendommen handler ikke først og fremmest om næstekærlighed. Den handler om Guds ubetingede kærlighed til os og når vi oplever den så “flyder det over” til andre omkring os heldigvis.

Hvad er tro?

Tro er tillid. Ikke noget usikkert eller vaklende, men et relationsforhold. Når vi kommer til Gud må vi have tillid til at Han er der, at Han vil os noget godt og at Han vil svare os.

Hvorfor er der ondskab og lidelse i verden?

At verden ikke er som den burde være! Det føler og mærker vi alle – noget er galt. Lige præcis det er Bibelens budskab. Vi (som menneskehed) har gjort oprør mod Gud og har fået det som vi ville have det – en verden hvor vi selv bestemmer. Men det er ikke Hans ideal. Han længes efter at blive inviteret ind i den igen og vise hvad han egentligt havde tænkt med den. Derfor beder vi “Komme dit rige” og “Ske din vilje”

Hvorfor døber i voksne?

Kort sagt fordi det er den oprindelige kristne dåb. Jesus og de første disciple døbte kun mennesker der selv havde valgt det og det var en slags offentlig “bekendelse” af at være en kristen. Derfor døber vi heller ikke børn, men vi har ved vores gudstjenester en “barnevelsignelse” hvor vi beder en bøn om Guds omsorg og beskyttelse for det lille barn og dets forældre.

Hvorfor er der tre guder hos jer (Fader, Søn og Helligånd)?

Det er der heller ikke. Vi tror på én Gud, men Bibelen beskriver Ham som både Far, Søn og Helligånd. Udtrykket “treenighed” findes ikke i bibelen, det er blot vores bedste forsøg på at prøve at beskrive det som Bibelen og vores erfaring siger om Gud

Hvad/hvem er Helligånden?

Helligånden er den del af Gud der lige nu er tættest på os. Efter at Jesus steg til himmels blev det Helligånden som skulle vejlede, trøste og styrke os. Helligånden bor i enhver kristen og ønsker at være vores ven og vejleder. Vi tror også at Han ønsker at gøre det samme igennem kristne som Jesus gjorde da Han gik fysisk rundt på jorden – at sætte mennesker i frihed, undervise og vejlede og helbrede de syge

Noget du stadig mangler svar på? Skriv til os her: