VIDEOKAMERAMAND M/K – Streaming Team


Mere end 60 personer følger Citykirkens gudstjenester live hver søndag – og endnu flere ser eller genser efterfølgende søndagens prædiken via Citykirkens hjemmeside. Streaming Team dækker denne opgave – og vil gerne udvide teamet med flere videokamerafolk, der har mod på og lyst til opgaven.
Oplæring vil finde sted.

Søndag

Fremmødefrekvens

Individuel aftale

Tidspunkt for frivilligopgave

Formiddag – kl. 9 -12

Hvor mange timer skal der bruges til opgaven pr. gang?

1-2 timer

Vilkår for frivillig tjeneste

Aftales individuelt

Kontakt: Streaming Team v. Simon Thøgersen - tlf. 42 42 78 23

Frekvens: Ad hoc
Tidsforbrug: 1-2 timer pr. gang
Tidspunkter: Søndag formiddag
Minimumsforpligtelse: Aftales
Forudsætninger: Ingen særlige forudsætninger, men gå på mod og lyst til at sætte sig ind i opgaven