VIDEOKAMERAMAND M/K – Streaming Team

Mere end 60 personer følger Citykirkens gudstjenester live hver søndag – og endnu flere ser eller genser efterfølgende søndagens prædiken via Citykirkens hjemmeside. Streaming Teamet dækker denne opgave – og vi vil gerne udvide teamet med flere videokamerafolk, der har mod på og lyst til opgaven.

Du vil blive grundigt oplært i, hvordan du udfører opgaven.

Kontakt: Streaming Team v. Simon Thøgersen tlf. 42 42 78 23

Frekvens: Ad hoc
Tidsforbrug: 1-2 timer pr. gang
Tidspunkter: Søndag formiddag
Minimumsforpligtelse: Aftales
Forudsætninger: Ingen særlige forudsætninger, men gå på mod og lyst til at sætte sig ind i opgaven