Af Erik Holmgaard, formand for Evangelisk Alliance

Hele kirken bringer hele evangeliet til hele verden
Når vi sidder omkring et bål, bliver vi varme – og vi kommer til at lugte af røg. Når vi sidder omkring et Jesus-bål, bliver vores hjerter varme – og vi kommer til at »lugte af Jesus«! Bedeugen her i begyndelsen af året er tænkt som sådanne Jesus-bål. Det er vores håb og bøn, at vi på tværs af kirkeskel mødes og varmes op, når vi sammen beder til vores fælles Gud, Far, Herre og Fornyer. I kirkerne kan vi komme til at tænke: Det er først og fremmest lederne, som skal dele evangeliet med andre. Men det er HELE KIRKEN (dvs alle), der skal bringe HELE EVANGELIET (og det er meget!) til HELE VERDEN (for alle har brug for det!). Årets tema er hentet fra et internationalt JESUS-bål (læs mere i hæftet), som vi har sendt og sender folk hen til for at blive varme – og komme til at »lugte mere af Jesus«! Kom hen til Jesus-bålet! Lad os dele Jesus-glæden og -varmen med hinanden. Først ved Jesus-bålet – og lad os så bære Jesus-lugten med derfra ud i vores hverdag. Godt nytår – i Jesus-varmen!

 

Hent Bedeugens hæfte til inspiration i bedeugen

Hæftet udgives til inspiration til bedeugen i januar 2024. Med inspiration fra materialet udarbejdet af European Evangelical Alliance har Peter Götz, pastor emeritus, skrevet de danske tekster. Hæftet indeholder for hver dag i otte dage:
• Tema
• Bibelord
• Tekst til refleksion over temaet
• Forslag til bedeemner

Program for Bedeugen 2024 i Aarhus: